Rezultati 2 iz 2 oglasa

Broj:
Sortiraj prema:
Redoslijed:

Univerzitetska biblioteka Tuzla je osnovana 1986. godine. Njen primarni zadatak je bio da pospješi funkcionalno povezivanje fakultetskih biblioteka i dokumentacionih centara u jedinstven bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta, te da kroz…

Univerzitet u Mostaru je formiran 11. februara 1977. godine. U maju 1993. ratna dejstva i oduzimanje cjelokupne imovine Univerziteta (zgrada, opreme, biblioteke, objekata studentskog standarda) koja je ostala u posjedu tad novoformiranog Sveučilišta…